AKTUELNI PROJEKTI

logo1MAPA KAO MEDIJ.
Seminar „Mapa kao mediji“ održan je 23. februara u samoorganizovanom umetničkom prostoru U10. Cilj programa bio je da kroz nekoliko stručnih predavanja,multimedijalne prezentacije,primere dobre prakse i otvorene razgovore prikaže i objasni istorija korišćenja mapa, njihova savremena primena i brojne mogućnosti koje mape kao medij pružaju. Seminar je prvenstveno bio namenjen studentima i profesionalcima različitih usmerenja, ali i svima onima koji mape u širem kontekstu vide kao sredstvo u okviru svog umetničkog ili društvenog delovanja.

Ovde možete preuzeti agendu sa spiskom predavača i njihovim temama. 

Ukoliko ste zainteresovani, prezentacije naših predavača od tog dana nalaze se na ovom linku.

logo1Zvučna mapa Beograda pokrenuta je sa idejom da se mapira, kontinuirano beleži, sačuva i široj javnosti prezentuje narativno nasleđe gradskih lokalnih zajednica. Realizacija projekta otpočeta je 2012. godine i od tada se autorski tim bavi istraživanjima delova grada koji imaju istorijski kontinuitet u procescima nastanaka modernog Beograda, odnosno onim njegovim delovima i koji su nekad predstavljali zasebne adminisitrativne jedinice. Usled urbanog razvoja te administrativne granice danas nisu jasno vidljive i iz tog razloga potrebno ih je istražiti i rekontekstulizovati ne samo kroz zvanične dokumente i bibliografiju već i kroz sećanje i svest samih stanovnika o njihovom postojanju. Projekat je osmišljavan tako da se kao model može primenti i na druge gradove. Više o projektu na www.zvucnamapabeograda.rs/

Naš poziv za sagovornike koji žele da ispričaju svoju priču o Dorćolu, Savamali ili Terazijama je stalno otvoren. Budite slobodni da nas kontaktirate tim povodom.

Galerija (5)

logo1Arhitektura za komšije. Ideja ovog projekta je da stanarima arhitektonski vrednih, nevalorizovanih i zapuštenih modernističkih zgrada u Beogradu, približi značaj i važnost tih danas pretežno stambenih jedinica, postavljanjem panoa u 30 odabranih zgrada u pet opština. Cilj projekta je informisanje građana o istorijatu te zgrade, njenom prvobitnom izgledu, o tome šta je na njoj arhitetonski značajno kao i o njenom autoru i njegovim drugim delima. Panoe će pratiti i web-prezentacija sa dodatnim informacijama o lokalitetima i arhitektama kao i štampana brošura koja će biti podeljena prvenstveno stanarima zgrada i drugim zainteresovanima.

logo1Moj kraj. Ova inicijativa nastala je iz potrebe da se oformi platforma za mapiranje i prikupljanje podataka o krajevima, komšilucima i lokalnim zajednicama Beograda. Dugoročni cilj jeste da se kombinacijom različitih medija i informacija kreira jedinstveni društveni atlas grada u čijem formiranju će direktno učestvovati stanovnici lokalnih zajednica. Korisnici će biti u prilici da ucrtaju granice svog kraja, a svima će biti dostupna baza postojećih crteža.

Kako je sam proces prikupljanja sadržaja za Zvučnu mapu, podrazumevao trogodišnji intenzivni rad sa stanovnicima lokalnih zajednica, naša istraživanja su pokazala da je pripadnost određenom kraju vrlo snažno prisutna kod pojedinaca i da predstavlja izraženo obeležje i način prepoznavanja. Tako je nastala ideja da se ta vrsta identiteta dublje istraži u cilju novog tumačenja društvene istorije i razvoja grada.

Prva faza projekata realizovana je tokom drugog Hakatona, održanog u maju 2014. godine, kada su članovi UG „Tačka komunikacije“ razvijali prvobitni koncept zajedno sa grupom programera i dizajnera u okviru tima formiranog ovom prilikom.

Početak rada platforme planiran je za jul 2014 godine.