АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

logo1МАПА КАО МЕДИЈ.
Семинар „Мапа као медији“ одржан је 23. фебруара у самоорганизованом уметничком простору У10. Циљ програма био је да кроз неколико стручних предавања, мултимедијалне презентације, примере добре праксе и отворене разговоре прикаже и објасни историја коришћења мапа, њихова савремена примена и бројне могућности које мапе као медиј пружају. Семинар је првенствено био намењен студентима и професионалцима различитих усмерења, али и свима онима који мапе у ширем контексту виде као средство у оквиру свог уметничког или друштвеног деловања.

Овде можете преузети агенду са списком предавача и њиховим темама.

Уколико сте заинтересовани, презентације наших предавача од тог дана налазе се на овом линку.

logo1Звучна мапа Београда покренута је са идејом да се мапира, континуирано бележи, сачува и широј јавности презентује наративно наслеђе градских локалних заједница. Реализација пројекта отпочета је 2012. године и од тада се ауторски тим бави истраживањима делова града који имају историјски континуитет у процесцима настанака модерног Београда, односно оним његовим деловима и који су некад представљали засебне админиситративне јединице. Услед урбаног развоја те административне границе данас нису јасно видљиве и из тог разлога потребно их је истражити и реконтекстулизовати не само кроз званичне документе и библиографију већ и кроз сећање и свест самих становника о њиховом постојању. Пројекат је осмишљаван тако да се као модел може применти и на друге градове. Више о пројекту на www.zvucnamapabeograda.rs/

Наш позив за саговорнике који желе да испричају своју причу о Дорћолу, Савамали или Теразијама је стално отворен. Будите слободни да нас контактирате тим поводом.

Галерија (5)

logo1Архитектура за комшије. Идеја овог пројекта је да станарима архитектонски вредних, невалоризованих и запуштених модернистичких зграда у Београду, приближи значај и важност тих данас претежно стамбених јединица, постављањем паноа у 30 одабраних зграда у пет општина. Циљ пројекта је информисање грађана о историјату те зграде, њеном првобитном изгледу, о томе шта је на њој архитетонски значајно као и о њеном аутору и његовим другим делима. Паное ће пратити и wеб-презентација са додатним информацијама о локалитетима и архитектама као и штампана брошура која ће бити подељена првенствено станарима зграда и другим заинтересованима.

logo1Мој крај . ва иницијатива настала је из потребе да се оформи платформа за мапирање и прикупљање података о крајевима, комшилуцима и локалним заједницама Београда. Дугорочни циљ јесте да се комбинацијом различитих медија и информација креира јединствени друштвени атлас града у чијем формирању ће директно учествовати становници локалних заједница. Корисници ће бити у прилици да уцртају границе свог краја, а свима ће бити доступна база постојећих цртежа.

Како је сам процес прикупљања садржаја за Звучну мапу, подразумевао трогодишњи интензивни рад са становницима локалних заједница, наша истраживања су показала да је припадност одређеном крају врло снажно присутна код појединаца и да представља изражено обележје и начин препознавања. Тако је настала идеја да се та врста идентитета дубље истражи у циљу новог тумачења друштвене историје и развоја града.

Прва фаза пројеката реализована је током другог Хакатона, одржаног у мају 2014. године, када су чланови УГ „Тачка комуникације“ развијали првобитни концепт заједно са групом програмера и дизајнера у оквиру тима формираног овом приликом.

Почетак рада платформе планиран је за јул 2014 године.