DONIRAJ

Ukoliko želite da donirate sredstva za realizaciju aktuelnih ili nekih budućih projekata molimo vas da nas kontaktirate. To je način da kao pojedinac, kompanija, institucija ili organizacija uložite u :

  • Afirmaciju i kulturnog nasleđa
  • Promociju novih modela predstavljanja društvene istorije grada
  • Razvoj aktivnog odnosa prema identitetu zajednice
  • Očuvanje i promociju usmene istorije
  • Kontinuirani rad u lokalnim zajednicama na teme iz fokusa organizacije