Тачка комуникације

адреса:

Коларчева 9

11 000 Београд

контакт мејл:

tackakomunikacije@gmail.com

info@tackakomunikacije.org

телефон:

+ 381 (0)60 51 69 228

контакт особе:

Андрија Стојановић

Вирџинија Ђековић

Административни подаци

ПИБ:

107279941

матични број :

28062702

број рачуна :

160 – 361678 – 84 (Banka Intesa)

160 – 399616 – 51 (Banka Intesa)