МИСИЈА И ВИЗИЈА

Удружење грађана „Тачка комуникације“ основано је у октобру 2011. године од стране менаџера и теоретичара културе, а са идејом да на једном месту окупља оне који се у свом раду баве креирањем програма и пројеката у областима културе и нових медија.

Наше деловање усмерено је превасходно на теме које су у вези са културним наслеђем и културним туризмом. Користећи новомедијске алате континуирано радимо на прикупљању, архивирању, презентацији и афирмацији наслеђа локалних заједница. Циљ организације је да својим деловањем информише грађане о овој теми и укључи их у процесе очувања и представљања друштвене историје.

Организација „Тачка комуникације“ жели да имплементацијом пројеката у наведеним областима постане препознатљива као тим који доприноси унапређењу укупног система чувања и презентације културног наслеђа и друштвене историје једног града и начина на који се развијао идентитет неке средине или заједнице.

Као партнер јавним институцијама и другим организацијама у планирању и спровођењу програма који се баве промоцијом културе сећања и бележењем свакодневице, друштвених процеса и положајем појединаца у њима, циљ нам је да истовремено постанемо и подршка заједницама у напорима да се та сећања очувају и да се кроз различите врсте презентација поделе са околином.