ПАРТНЕРСТВА

Атлас галерија и излагачких простора у Србији. За потребе истраживања спроведеног од стране Министарства културе и информисања Републике Србије и Завода за проучавање културног развитка биће креиран сајт који осим тога што ће представити резултате двогодишњег истраживачког процеса о излагачким просторима у Србији бити јединствен онлајн алат за актере домаће културне сцене. То је нови простор повезивања и умрежавања ради лакше комуникације, размене идеја и регулације културне понуде у овој сфери. Галеријски и други слични простори ће постати видљиви не само за излагаче већ и за друге актере попут друштвено одговорних предузећа/компанија, невладиних организација и појединаца који немају други начин да сазнају за овакву врсту ресурса на локланом нивоу. Истовремено, ово је и начин да се сами власници, управници или други запослени подстакну да размишљају о вишефункционалности и бољем коришћењу, а затим и одржавању односно унапређењу својих простора па самим тим и пословања.

Belgrade Raw caravan. Идеја “Фото сајма” као места за размену знања и искустава у области фотографије настала је пре три године међу члановима удуржења фото колектива „Белграде Раw“. До сада су реализована два успешна фото сајма и за 2014. годину планиран је трећи по реду, који би требало да представља завршницу радионичарског процеса у пет градова у Србији. Начин на који колектив креира своју естетику постао је препознатљив и ван граница Београда и као такав постао је синоним за активно бележење свакодневице живота града чиме се креира јединствени фото архив као градска разгледница и као допуна и алтернатива стереотипном представљању живота у некој средини. Са жељом да се слична идеја пренесе и на још неколико градова у Србији, ове године покренут је Раw караван, који ће бити подршка и први корак у формирању јединствене мреже фотографа и фото колектива који негују сличну естетику у свом раду. Више о пројекту на www.belgraderaw.rs.