USLUGE

Organizacija “Tačka komunikacije” na osnovu pređašnjih iskustava i stručnih referenci članova i saradnika organizacije, nudi održavanje treninga, prezentacija, seminara, konsultantske usluge i usluge izvršne produkcije iz sledećih oblasti:

Projektni menadžment u oblasti kulture

Pružanje osnovnih znanja u vezi sa procesom realizacije projekata u oblasti kulture. Upoznavanje sa projektnim menadžmentom kroz živtoni ciklus projekta i njegove osnovne delove (koncepcija, fundraising, planiranje, evaluacija, kontrola, terminacija)

Organizacija događaja

Organizacija događaja u kulturi : festivali (pozorišni, filmski, muzički, multidisciplinarni…), izložbe, tribine, muzički događaji, konferencije, radionice.

Odnosi s javnošću

Kreiranje plana promocije, izrada medijskog plana, PR, oglašavanje

Radio produkcija

Pružanje usluga produkcije radijskih sadržaja kao i edukacije u vezi sa osnovnim radijskim formama i načinima njihove tehničke i kreativne produkcije.

Kulturni turizam

Osmišljavanje i realizacija, tematskih turističkih šetnji na teritoriji Beogada, osmišljavanje i upravljanje projektima u oblasti kulturnog turizma.

Upravljanje online projektima

Osmišljavanje korisničkih rešenja i realizacija novomedijskih projekata u oblasti kulture.

Za dodatne informacije obratite nam se na virdzinija@tackakomunikacije.org